Nya sätt att bygga i trä

 

Moderna konstruktioner klädd i klassisk Sundsvallsarkitektur.

Om företaget

Sundswall Träfastigheter AB hyr idag ut lägenheter och verksamhetslokaler i byggnader från senare delen av 1800-talet. Byggnader som har restaurerats till ursprungligt utförande för att kunna erbjuda unika hyreslägenheter och företagslokaler.

Nu är det dags för nästa steg med nyproduktion i klassisk Sundswallsstil. Kvalitet och trivsel i klass med de stora trähusen från ett Sundsvall innan branden, men med den senaste byggnadstekniken i trä blandat med nya konstruktionslösningar och naturmaterial för maximal trivsel.

huset-n
"

Högt till tak, naturliga material och stora fönster!

"Nästa steg tar vi med nyfikenhet på utmaningar och en vilja att skapa något vackert."

Med år av förberedelser och lärorika projekt är vi redo att ta nästa steg med nyproducerade "äkta Sundswallshus". Den typ av trähus som träpatroner och grosshandlare uppförde innan förödande stadsbranden. Med inspiration och idéer från den gamla trästaden avser vi fylla på Sundsvall med nya vackra byggnader som ställer sig i klass med de gamla. En intressant utmaning.

I de olika momenten av planering och byggnation finns ett öppet tankesätt för hur vi vill jobba med konstruktion och utförande utan att titta mer än för mycket på dagens standarder och byggtekniker. Projektet styrs med fokus på estetik, miljö och erkänd hantverkstradition tillsammans med en öppenhet för nya grepp.

Nu börjar vi med ett större hus, där planen är att man i framtiden kan bygga ett helt trähuskvarter i stilen second empire. Vi ser framför oss ett tjugotal hus i ett klassiskt rutat gatunät, hus med butiker, bostäder, restau- ranger och mera. Kanske kan fler byggföretag i Sundsvall anta utmaningen, i ett av kommunen detaljplanerat område.

"

Estetik och material av högsta
kvalitét

"Snickarglädje kommer som en självklar investering."

På de pampiga Sundswallshusen från slutet av 1800-talet hade man lyckats förädla de mest vågade dragen i empirestilen till känslan av ”halvt sansad men inte mindre stolt”. För ett hus som konstrueras för att stå i flera hundra år måste prioritering och arbetet med detaljer och utsmyckning ses som navet i helheten av idén för att lyckas ta vid med värdighet.